HCIF avvecklas

Föreningen håller på att avslutas.

KALENDERN

HCIF kommer att avvecklas.

HCIF har nått sin slutpunkt och hela verksamheten kommer att avslutas.

HCIF bygger sin verksamhet på riktlinjer från Riksidrottsförbundets – Barn- och ungdomsidrott, Svenska Cheerleadingförbundet och utvecklingsmodellen från Svenska gymnastikförbundet. Med dessa riktlinjer och visioner i grunden har HCIF byggt upp en plattform där rörelse, glädje och kroppskontroll genomsyrar alla cheerleadergrupper inom föreningen.

Träna på att träna. – CheerBasic erbjuder utövare träningar med fokus på rörelse som leder till medvetna rörelser anpassade utifrån utövarnas nivå/ålder.
Träna för nöje – Cheerleading genom hela livet, olika grupper som tränar för nöjes skull.
Träna för tävling – Innebär flera träningspass i veckan med fokus på att öka utövarnas kunskaper med olika målsättningar vid tävling.

CheerBasic

”Tränar för rörelseglädje”

CheerBasic är breddverksamhet som är tävlingsfri  och drivs i kursform som avslutas med festligheter.

  • 6 träningar och 1 avslutning. 
  • Första träning på varje kurs är prova på, dvs kostnadsfri.
  • Tar enbart emot nya utövare vid första träningen.
  • Avgift _____ kr/kurs betalas kontant eller med Swich på kursens andra träning.

CheerStunt - HCIFCheerStunt från 13 år 

”Killar och tjejer tränar för nöje och tävling”

CheerStunt är avancerad cheerleading som utövas i par eller grupp om 4-5 utövare.  


Öppen träning

”Tränar för rörelsemedvetenhet”

Öppen träning erbjuder deltagarna extra träning inom gymnastik och stunt,
Dessa träningar är kostnadsfria och erbjuds under delar av året.


CheerTävling 

HCIF tävlingslag Unicorn Jr L2 visa en pyramid på JAMFest 2017 i Nyköping

”Tränar för tävling & uppvisning”

HCIF anser att vi behöver fokuserar på bred, varierande träning och få en stabil föreningen före tävlings verksamhet. Målet är att ha tävlingsverksamhet 2023.
// Tränarna


Hedemora Cheerleaders Idrottsförening, HCIF är en lite förening med en stor vilja.

En vilja som sätts på stora prov under Covid-19 då vi pausade all träning pga att vi är en kroppsnära idrott som innebar hårda restriktioner.  Under den perioden valde flertal tränare att gå vidare till andra verksamheter vilket gör att det är tufft att starta upp grupper. Utöver det saknas det även personer till styrelsen för att verksamhet ska kunna genomföras.
//Lillan Persson – ordförande & tränings ansvarig.

Cheerleading har funnits i Hedemora sedan 2006. Från starten har allmänheten kunnat uppleva utövarnas färdighet på Daldansen, Barnens dag, Dansens Dag, Företags galan, Rädda Barnen Gala, Skid-VM och SVT för att nämna några framträdanden utöver de tävlingar som HCIF ställt upp i, både i Sverige och utomlands.