Pausat träningen

vi väljer att trycka ner pauskappen till v.3

KALENDERN

Vi PAUSAR all träning…

…med den ökade risken för smittspridning så väljer vi att trycka på pausknappen igen.

HCIF har valt att pausa alla träning till vecka 2, 2021

Cheerleading är en kroppsnära idrott som har erhållit tydliga riktlinjer från Riksidrottsförbundet hur träning får bedrivas för att minska risker för smittspridning av Covid-19. Dessa riktlinjer är framtagna i samverkan med FHM. Information om läget i samhället finner ni hos Folkhälsomyndigheten, vars föreskrifter vi följer.

__________________________

CheerBasic – Cheerleading genom hela livet

”Tränar för rörelseglädje”

CheerBasic är HCIFs breddverksamhet som är fri från tävling och närvaroplikt CheerBasic drivs i kursform och avslutas med uppvisning på årstidsfest med hela föreningen. 

  • 6 träningar och avslutning.
  • Avgift 175 kr.
  • Ingen föranmälan.
  • Inskrivning vid först träningen utomhus

CheerBasic Grön från 9 år
CheerBasic Silver för ungdom/vuxna
redan från 13 år får man vara med.
Torsdagar kl:17,30-19,00

Nästa kurs börjar v3, 2021
CheerBasic Rosa och Gul är pausade tillsvidare.


 Öppen träning – Gymnastik

”Tränar för rörelsemedvetenhet”

Öppen träning erbjuder deltagarna extra träning inom gymnastik. Dessa träningar är kostnadsfria och erbjuds under delar av året.

För alla aktiva cheerleader
Söndagar kl: 17,30-18,45 – öppen GYMNASTIK träning
Träningen upptas igen v3, 2021


CheerStunt - HCIFPartnerStunt & Gruppstunt från 11år

HCIF kan erbjuda fasta par och grupper på 4-5 personer att träna stunt utifrån riktlinjer för kroppsnära idrotter.

”Killar och tjejer tränar för nöje och tävling”

 Partner och gruppstunt är en avancerad form av cheerleading som tävlas i egen disciplin och kan ingå som moment i lagtävling.

  • 6 träningar och avslutning.
  • Avgift 175 kr.
  • Föranmälan till Lillan.
  • Inskrivning vid först träningen utomhus.

Torsdagar kl: 19,00-20,00
Nästa kurs börjar v3, 2021
Gruppstunt är pausade tillsvidare.

CheerTävling  Pausat alla grupper

HCIF tävlingslag Unicorn Jr L2 visa en pyramid på JAMFest 2017 i Nyköping

HCIF Unicorn JrL2 JAMFest 2017 i Nyköping

”Tränar för tävling & uppvisning”

Hösten 2020 erbjuds alla som tidigare tränat CheerTävling att träna i CheerBasic Silver samt öppen gymnastik träning. 

Orsak till paus är att det råder stor osäkerhet kring hur och när det kommer att bedrivas tävlingar i Sverige. Vilket gör att HCIF anser att det är bättre att fokuserar på att ha rolig träning än att träna för mål som kanske inte kan uppfyllas.
// Tränarna


Hedemora Cheerleaders Idrottsförening, HCIF är en lite förening med en stor vilja.

En vilja som sätts på stora prov under Covid-19…
Cheerleading är en kroppsnära idrott vilket gör att vi ha en rad med föreskrifter och rinktlinjer att följa för att kunna utövar våran idrott. Dessa kommer från FHM, RF och våra special idrottsförbund. Utöver det har vi under tiden som vi pausat verksamheten förlorat tränare vilket gör att vi inte kan  (hur gärna vi än vill) öppna upp alla grupper i augusti 2020.
//Lillan Persson – ordförande och träningsansvarig.

Cheerleading har funnits i Hedemora sedan 2006. Från starten har allmänheten kunnat uppleva utövarnas färdighet på Daldansen, Barnens dag, Dansens Dag, Företagsgalan, Rädda Barnen Gala, Skid-VM och SVT för att nämna några framträdanden utöver de tävlingar som HCIF ställt upp i, både i Sverige och utomlands.

HCIF bygger sin verksamhet på Riksidrottsförbundets riktlinjer – Barn- och ungdomsidrott, Svenska Cheerleadingförbundets tävlingsbestämmelser och Svenska Gymnastikförbundets vision om rörelse genom hela livet. Med dessa riktlinjer och visioner i grunden har HCIF byggt upp en plattform där rörelse, glädje och kroppskontroll genomsyrar alla cheerleader grupper inom föreningen.

Träna på att träna. – Är vad CheerBasic grundar sig på. Där får utövare från 6års ålder träna på att använda kroppen kontrollerat genom rörelser anpassade utifrån utövarnas nivå.
Träna för nöje – Cheerleading genom hela livet… CheerBasic vuxengrupper tränar för nöjes skull.
Träna för tävling –  Innebär två-tre träningspass i veckan och fokuseringen på tävlingsmomentet ökar med utövarnas kunskaper och ålder.