Tränare & Grupper

Är du intresserad av att bli tränar  hos Hedemora Cheerladers IF?
Tvekan inte att kontakta oss via hej.hcif@gmail.com

  • Alla våra tränare gör detta ideellt.
  • Alla våra tränare erhåller utbildning inom Svenska Cheerleaderförbundet (SCF), Svenska Gymnastikförbundet (SvGF) eller SISU.
  • Alla våra tränare erhåller ansvar utifrån sin utbildningsnivå enligt special idrottsförbundens riktlinjer.
  • Alla våra tränare och ledare kommer från 1 jan 2020 ha uppvisat ett begränsat registerutdrag från polismyndigheten för styrelsen.

Sportsligt verksamhet inom HCIF

CheerBasic är föreningens bredd träning från 6 års ålder och livet ut…

STUNT är moment som ingår i nästan verksamhet. HCIF har öppen STUNT träning som bredd träning och tävlingsverksamhet.

CheerTävling bedrivs upp upp till Level3 för seniorer och Level4 för juniorer. Utöver det tävlar HCIF med STUNT då föreningen har aktiva par/grupper.

Roller & ansvarsområden

HCIF har en sportsligt ansvarig som är vald av styrelsen och innehar en ordinarie plats i styrelsen. Den är sammankallade för tränarteamet och till tränarmöten. Den främst uppgift är att långsiktigt planera och strukturerar föreningen sportliga verksamhet samt se till att specialidrottsförbundens (SF) regler och bestämmelser följs.

All verksamhet inom HCIF har en…

… myndig aktivitetsansvarig som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Dennes främsta funktion under aktiviteten är att hantera situationer om olyckan är framme.

… en gruppledare som ansvara för administrativa uppgifter, hjälper till att samordnar aktiviteter för verksamhet samt stötta huvudtränare i dennes uppdrag.

huvudtränare som har uppfyllt specialförbundens utbildningskraven för att bedriva träning på aktivitetens nivå. Huvudtränaren planera och genomföra säker träning samt rapportera närvaro och musikanvändning. Utöver det är denna mentor till hjälptränare.

… eller flera hjälptränare som håller på att utbilda sig eller medverkar i olika moment med extra kunskap. Dennes främsta funktion är att praktisera sina kunskaper med stöd av huvudtränare och aktivt hjälp huvudtränaren.

Utöver det har en del av verksamheten även stödtränare som är personer som  hjälper till att se utövarna, ge feedback till tränarna som kan leda till utveckling av tränare, grupp eller verksamhet.

Tränarteam & Tränarmöten

Tränarteamet består av HCIFs sportsligt ansvarig, aktivitetsansvarig, gruppledare och huvudtränare. De träffas 1-2 gånger per år för att långsiktigt planera verksamheten.

Tränarmöten med men sportsligt ansvarig, huvudtränare, hjälptränare och stödtränare hålls 2-4 gånger per år. Dessa möten innehåller både information, planering och utbildning.

Aktiva verksamheter, ledare och tränare

CheerBasic – bredd verksamhet utan tävlingsmoment
Rosa  Gul  Grön Silver
Aktivitetsansvarig Lillan & Alexander
Gruppledare Lillan & Alexander
Huvudtränare Alexander Lillan &
Alexander
Lillan Lillan
Hjälptränare Alice Jessica Jessica &
Wilma
Alexander

 

 Öppen träning träning – bredd och tävlingsverksamhet
Level1  Level2-3   (4) Elite –  Premium PartnerStunt
Aktivitetsansvarig Lillan & Alexander
Gruppledare Lillan & Alexander
Huvudtränare Cheerleading Alexander
Wilma
Lillan
Wilma
Lillan
Lillan
Huvudtränare Gymnastik Alexander
Wilma
Michaela
Lillan
Michaela
Lillan
Lillan
Hjälptränare Alexander
Wilma
Lillan
Alexander
Wilma
Lillan
Alexander
Wilma
Alexander

 

CheerTävling
Level1 
Aktivitetsansvarig Lillan & Alexander
Gruppledare Wilma & Lillan
Huvudtränare Lillan
Hjälptränare Wilma & Fia
Gymnastiktränare Michaela

 

CheerTävling- HCIF- 2014

CheerTävling- HCIF- Mellersta DM 2014 – Uppsala

 


Lillan Magnusson - HCIF

Grundare till HCIF – Lillan Persson

Lillan Persson är initiativtagare till HCIF och hon började sin cheerleaderkarriär 1993.
Lillan har varit verksam ledare/coach i Sverige, Norge och Storbritannien. Hon har varit tränare för cheerleaders från unga barngrupper på CheerBasic-CB nivå till seniorer på internationell elitnivå. Under sin tid i Storbritannien var hon tränare för Uk´s mixade landslag under cheerleader VM 2004.
Lillan har även varit ansvarig för cheerleader medverkan på både A-ishockey-VM i Oslo samt Skid-VM i Falun. Förutom det har hon varit aktiv som domare och säkerhetsperson vid flertal nationella tävlingar och även varit arrangör för tre mästerskapstävlingar.

Idrottsrelaterade utbildningar;

  • Sv Cheerleadingförbundet steg 1-3, avancerad tränarutbildning samt ledarutbildning.
  • Internationella cheerleading federation Coach level 1.
  • Sv Gymnastikförbundet baskurs barn & ungdom, Matta & Airtrack, Tumbling 1 och Teori 1.
  • SISU Att träna tjejer, Att träna skadeförbyggande, Ledarskap
  • KRAFT-instruktör, anpassa aktiviteter till individer som erhållit Fysisk aktivitet på recept, FaR.
  • Studerat idrottsvetenskap samt flera kurser och utbildningar relaterade till idrott och träning på högskolenivå.