CheerBasic – CB

Vårens verksamhet är under planering.
Allt hänger på om vi kan välja en fulltalig styrelse på årsmötet den 17mars.

Vi planerar att arrangerar CB Gymnastik från 6 års ålder och CB cheerleading  från 10 år.
Det är möjligt att gå flera kurserna,

Regler för alla när vi släpper pausknappen.

 • Alla utövare kommer ombytta med uppsatt hår.
 • Alla har påfylld vattenflaska med sig.
 • Alla tvättar händerna när de kommer in i byggnaden.
 • Föräldrar får sitt på läktaren, inte ner i hallen.

CheerBasic är cheerleading utan tävlingsverksamhet.
Varje kurs innehåller 6 träningstillfällen, en gång i veckan. Alla kurser avslutas med ett 7:de tillfälle med en årstidsfest där utövare från föreningens all verksamhet visar upp sina kunskaper.

Plats: Gussarvets Idrottshall – Hedemora
Kostnad: 175 kr/kurs – Betalas  kontant eller via Swish vid 2:a träningstillfället.
Kläder: Åtsittande som inte visar magen eller rygg.
Skor: Inneskor med ”snäll” sula. Alla behöver skor på fötterna.
Hår: Uppsatt att det inte faller i ansiktet eller ner på axlarna
Naglar. Ska hållas korta, inga lösnaglar.
Övrigt:
Inga smycken och ta med påfylld vattenflaska.

Ingen föranmälan pga vi har problem med e-posten

CheerBasic kurser våren 2022

Gymnastik från 6 år. 
Går genom alla moment som ingår i gula och gula kunskaper
Söndagar kl:16,30-18,00
Plats: Gussarvets Träningshall!

Gymnastik från 10 år. 
Går genom alla moment som ingår rosa, gula och gröna kunskaper
Söndagar kl:18,00-19,30
Plats: Gussarvets Träningshall!

Cheerleading från 10 år.
Går genom alla moment som ingår rosa, gula och gröna kunskaper
Torsdagar 
kl:18,00-19,30
Plats: 
Gussarvets Träningshall


När verksamheten har kommit igång och vi har större antal utövare
kommer CB cheerleading att arrangeras i tre steg från 6 års ålder, Rosa, Gul och Grön.

Dessa färger följer varandra utifrån motoriska färdigheterna. som ni kan läsa om nedanför.
Utöver det har vi även CB Silver för tonåringar /vuxna som inte vill tävla men fortsätta med cheerleading som träning.

Förkunskaper för de olika CheerBasic färgerna

 1. Rosa kunskaper från 6 år – Ingen tränare 
  Förövningar inom gymnastik, handstående och brygga. Akrobatik fokuseras på knästående tekniker. Liksidiga hopp med sträckta ben. Kroppskontrollen och rörelsemönster bygger på symmetriska rörelser.
 2. Gula kunskaper  från 6 år – Ingen tränare 
  Gymnastiken utökas med kullerbytta och förövningar till övergångar. Akrobatiken höjs till stående tekniker och förövningar till prep. Fortsätter med liksidiga hopp med sträckta ben. Armrörelser utökas med oliksidiga rörelser.
 3. Gröna kunskaper från 10 år – grundläggande gymnastik kunskaper
  Gymnastiken utökas med hjulning, rondat och övergångar. Akrobatiken utökas med prep och förövningar till fångningar .
  Hopp utökas böjda ben i utförandet. Tempot på rörelserna ökas.
 4. Silver från 13 år – Cheerleadning för nöje.
  Varje kurs börjas med grunderläggande tekniker inom alla moment och avancerar utifrån deltagarnas vilja och kapacitet. En grupp för de  som inte vill tävla. Det är även passande för de som har tävlat tidigare och nu vill träna för att bibehålla rörlighet och kunskaper.

CheerBasic är uppdelad i flera utvecklingssteg som är baserade på utövarens motoriska kontroll och kunskap. Det innebär att de flesta går flera kurser i samma färg innan huvudtränare förbereder utövaren att byta färg till kommande kurs.


Så vad lär man sig på CheerBasic?

tränar armrörelser och cheerleadingens karaktäristiska rörelsemönster för danser.
tränar kroppskontroll och rörelsemönster. Bland annat springa, hoppa, balansera, rulla samt skillnad mellan avslappnad och spänd muskel.
tränar på gymnastikens grunder som brygga, handstående, kullerbytta, övergångar och hjulning. All gymnastik tränas på båda benen.
tränar på grunderna i cheerleader hoppteknik. Upphopp (prep.), utförande och landning. De olika hoppen som lärs ut är; I, T, X, Z, Pike, ToeTouch och Tuck (gruppering).
tränar på grunderna i cheerleader akrobatik. D.v.s. olika positionerna inom en byggrupp. Tekniker som lär ut är; dubbel och enkel höft, prep, straddle sit och tekniker stående på ett ben. Dessa tekniker lärs ut enskilt och i kombinationer.
lägger stor vikt på säkerheten och förtroende övningar som ingår i all träning.

Kamratligt och sportsligt uppförande är i centrum för all vår verksamhet.


Alla våra tränare gör detta ideellt för att de tycker de är roligt och utvecklande. Eter varje träning samlas tränarna för att utvärdera aktiviteterna för att kunna justera brister.Anser ni att tränarna missar något så tala med Lillan efter träningen. INTE under träningen.
Alla våra tränare befinner sig i en utveckling och erhåller kurser och utbildning fler gånger om året. Ge dem utrymme till växa som tränare med glädje.

Klicka här för att se vilka tränare vi har inom HCIF och följ HCIF på Fb

Varmt välkomna önska HCIF´s tränare.

Hedemora Cheerleaders IF är Dalarnas enda cheerleaderförening och vi har utövare från Avesta, Hedemora, Säter, Borlänge och Norbergs kommun-…