Info

Organisation – Ideell förening med sitt säte i Hedemora och upptagningsområde i södra Dalarna och norra Västmanland.

Kostnader – Träningsavgift beror på antal träningstimmar i veckan. Fastställs på årsmötet.

Försäkringar – Tävlingsverksamma cheerleader försäkras via Svenska Cheerleadingförbundet. Utövar som tränar Cheer Basic och Cheer For Fun är försäkrade via Svenska gymnastikförbundet.

Utrustning – HCIF har uppvisningskläder och tävlingsuniformer som lånas ut vid aktuella tillfällen. Skor köps av utövaren samt överdragskläder till tävlingsverksamma.

Hedemora Cheerleaders IF – Gymnastik & Cheerleading

Bildad 2009-09-13
Föreningsnummer 43847-19
Adress C/o Persson, Bastberget 106
Postadress 77695 Vikmanshyttan
Besöksadress Gussarvets Idrottshall
77633 Hedemora
Telefon (SMS)
072-3015133
Mobil (SMS)
072-3015133
E-post lillanitorpet@gmail.com
Hemsida http://www.hcif.se
Bankgiro 452-1944
Swish
nr: 123 019 3169
Organisationsnummer 802448-2385

HCIF – Styrelse 2019/2020

Ordförande

  • Lillan Persson –  Sportsligt ansvarig
    Förslag till 2022-2023

Ledarmöter

  • Vakant – Kassör, Redovisning,
  • Vaknat – Sekreterare,
  • Vaknat – idrott on line,

Suppleanter

  • Jessica Johansson – Tränar representant
    Förslag till 2022-2023

Valberedning –  Alexander Galarza – Lillan Persson är hjälper till att ta emot nomineringar.
Till mandatperiod 2022-2023 kommer det att behövas
Ekonomisk kunnig person som vill agera kassör.
Sekreterare för löpande dokumentations.
Dataintresserad person som vill hantera idrott on line.

Kontaktas enklast på träningar eller via e-post: lillanitopet@gmail.com