Tränare & Grupper

Är du intresserad av att bli tränar  hos Hedemora Cheerladers IF?
Tvekan inte att kontakta oss via hej.hcif@gmail.com

  • Alla våra tränare gör detta ideellt.
  • Alla våra tränare erhåller utbildning inom Svenska Cheerleaderförbundet (SCF), Svenska Gymnastikförbundet (SvGF) eller SISU.
  • Alla våra tränare erhåller ansvar utifrån sin utbildningsnivå enligt special idrottsförbundens riktlinjer.
  • Alla våra tränare och ledare kommer från 1 jan 2020 ha uppvisat ett begränsat registerutdrag från polismyndigheten för styrelsen.

Sportsligt verksamhet inom HCIF

CheerBasic är föreningens breddträning från 6 års ålder och livet ut. CB bedrivs i all från nybörjare till avancerad träning.

CheerTävling bedrivs upp upp till Level3 för seniorer och Level4 för juniorer. Utöver det tävlar HCIF med STUNT då föreningen har aktiva par/grupper.

Öppen träning är extra träning för aktiva utövare och tränare inom både gymnastik och stunt.

STUNT är moment som ingår i nästan all verksamhet och kan tränas både som breddträning och tävlingsverksamhet.

Verksamheter, ledare och tränare

CheerBasic – bredd verksamhet utan tävlingsmoment
Rosa  Gul  Grön Silver
Aktivitetsansvarig Lillan
Gruppledare Lillan
Huvudtränare Lillan Lillan
Hjälptränare Jessica Jessica
 Öppen träning, Stunt och tävlingsverksamhet
Level
Level
2-3 (4)
Elite och  Premium Stunt
par och Grupp
Aktivitetsansvarig Lillan
Gruppledare Lillan
Huvudtränare Cheerleading Lillan Lillan Lillan
Huvudtränare Gymnastik Lillan Lillan Lillan
Hjälptränare Jessica

Roller & ansvarsområden

HCIF har en sportsligt ansvarig som är vald av styrelsen och innehar en ordinarie plats i styrelsen. Den är sammankallade för tränarteamet och till tränarmöten. Den främst uppgift är att långsiktigt planera och strukturerar föreningen sportliga verksamhet samt se till att specialidrottsförbundens (SF) regler och bestämmelser följs.

All verksamhet inom HCIF har en…

… myndig aktivitetsansvarig som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Dennes främsta funktion under aktiviteten är att hantera situationer om olyckan är framme.

… en gruppledare som ansvara för administrativa uppgifter, hjälper till att samordnar aktiviteter för verksamhet samt stötta huvudtränare i dennes uppdrag.

huvudtränare som har uppfyllt specialförbundens utbildningskraven för att bedriva träning på aktivitetens nivå. Huvudtränaren planera och genomföra säker träning samt rapportera närvaro och musikanvändning. Utöver det är denna mentor till hjälptränare.

… eller flera hjälptränare som håller på att utbilda sig eller medverkar i olika moment med extra kunskap. Dennes främsta funktion är att praktisera sina kunskaper med stöd av huvudtränare och aktivt hjälp huvudtränaren.

Utöver det har en del av verksamheten även stödtränare som är personer som  hjälper till att se utövarna, ge feedback till tränarna som kan leda till utveckling av tränare, grupp eller verksamhet.

Tränarteam & Tränarmöten

Tränarteamet består av HCIFs sportsligt ansvarig, aktivitetsansvarig, gruppledare och huvudtränare. De träffas 1-2 gånger per år för att långsiktigt planera verksamheten.

Tränarmöten med men sportsligt ansvarig, huvudtränare, hjälptränare och stödtränare hålls 2-4 gånger per år. Dessa möten innehåller både information, planering och utbildning.

CheerTävling- HCIF- 2014

CheerTävling- HCIF- Mellersta DM 2014 – Uppsala


Lillan Magnusson - HCIF

Grundare till HCIF – Lillan Persson

Lillan Persson är initiativtagare till HCIF och hon började sin cheerleaderkarriär 1993.
Lillan har varit verksam ledare/coach i Sverige, Norge och Storbritannien. Hon har varit tränare för cheerleaders från unga barngrupper på CheerBasic-CB nivå till seniorer på internationell elitnivå. Under sin tid i Storbritannien var hon tränare för Uk´s mixade landslag under cheerleader VM 2004.
Lillan har även varit ansvarig för cheerleader medverkan på både A-ishockey-VM i Oslo samt Skid-VM i Falun. Förutom det har hon varit aktiv som domare och säkerhetsperson vid flertal nationella tävlingar och även varit arrangör för tre mästerskapstävlingar.

Idrottsrelaterade utbildningar;

  • Sv Cheerleadingförbundet steg 1-3, avancerad tränarutbildning samt ledarutbildning.
  • Internationella cheerleading federation Coach level 1.
  • Sv Gymnastikförbundet baskurs barn & ungdom, Matta & Airtrack, Tumbling 1 och Teori 1.
  • SISU Att träna tjejer, Att träna skadeförbyggande, Ledarskap
  • KRAFT-instruktör, anpassa aktiviteter till individer som erhållit Fysisk aktivitet på recept, FaR.
  • Studerat idrottsvetenskap samt flera kurser och utbildningar relaterade till idrott och träning på högskolenivå.