Coronavirus COVID-19

Information gällande Coronaviruset
HCIF hänvisar alla till att hämta information från Folkhälsomyndigheten och WHO. Vi uppmanar till att följa dessa källor och i slutändan är det alltid individens eget beslut om det känns OK att komma på träning eller ej.

Folkhälsomyndigheten
För nationella frågor kring Coronaviruset är det Folkhälsomyndigheten som är kunskapskällan. Läs mer via denna länk:  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

World Health Organization (WHO)
WHO förklarar och ger råd vad gäller Coronaviruset och även de har rekommendationer kring förhållningssätt. Vi rekommenderar WHO som källa för information kring viruset istället för dagstidningar som kan ha andra syften. Du kan läsa mycket mer på deras hemsida och en del av de mest aktuella frågorna. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
WHOs Myth busters ger förklaringar till en del rykten som inte stämmer; https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

Individens eget val
Det är viktigt att komma ihåg att allas situation är unik och att exempelvis sjukdomshistorik i familj eller närmsta omgivning kan påverka beslut. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om att komma på träning eller inte. HCIF rekommenderar att var och en fattar sitt beslut utifrån faktiskt aktuell kunskap och till rekommendationerna ovan. Ifall de ändras så anpassa era beslut till den nya informationen. Det finns ingen som kan svara exakt eller garantera nästa steg, det är upp till var och en att avgöra för sig själv. Återigen; är något oklart, ta del av källorna ovan och utifrån det får var och en fatta beslut.