5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott – en grundkurs

Alla är värdefulla och vi i HCIF vill verkligen att våra utövare ska kunna göra det i en jämställd träningsmiljö.
 
Vi bjuder in ledare, tränare och föräldrar till en kväll i Falun den 3 september med SISU där vi får ta del av jämställdhet.
5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott är en grundkurs i jämställdhet och inkludering som berör alla diskrimineringsgrunder: kön, sexuell läggning, könsidentitet och uttryck, ålder, etnisk bakgrund, funktionsförmåga, religion och annan trosuppfattning samt social bakgrund/klass.
 
Anmäla intresse till Lillan senast på tävlingsmötet den 25 aug.