Vårfest & Årsmöte 23/2-20

HCIF styrelse och tränare hälsa alla varmt välkomna till årets första fest.

Vårfest 2020 kommer att innehålla uppvisningar av CheerBasic Rosa och Grön. CheerTävling L1 kommer att bjuda på sina nyvunna kunskaper i en lite grupp då gruppen är under utveckling och i dagsläget har väldigt få utövare. Vecka 10 kommer L1 att ta emot nya utövare som uppfyller färdigheter som behövs för att börja tävla inom cheerleading.

Mellan uppvisningarna kommer HCIF att genomföra årsmötet för 2020 som innebär en årsredovisnings av 2019, frågan om ansvarsfrihet för den perioden och fyllnadsval för 2020 till valberedning och två positioner inom styrelsen. Inga andra punkter kommer att behandlas utan enbart redovisas genom att HCIF har valt att ha årsmöte vart annat år.

Alla som fyllt 12-år har rösträtt i HCIF. De som är under den åldern har rösträtt genom målsman.

Tider för vårfesten 2020

Kl:16,00
Alla Cheerleaders kommer till hallen för utdelning av uniformer och genomgång av sina uppvisningsprogram.

Kl:17,00
Publikinsläpp.

Kl:17,05
Hälsar alla välkomna, öppnar årsmötet och fastställer röstlägen.
Mötes formalia.
Uppvisning.
Årsredovisning 2019.
Uppvisning.
Plan för 2020.
Uppvisning.
Fyllnadsval och mötet avslutas.
Uppvisning.

Information HCIFs aktiviteter fram till sommarlovet.

Fika och prova på aktiviteter

Kl:18,15 Avrundar vi festen och städar lokalen