Utbildningar för hösten 2018 inbokade

HCIF har som målsättning att höja hela föreningens kunskaper för att skapa en allsidigt och bred verksamhet.

Det betyder att HCIF utbildar sina tränare och ledare inom både Svenska cheerleaderförbudnet och Svenska gymnastikförbundet utöver kurser via andra utbildare.

 

Vecka Datum Plats Utbildning Anordnare Deltagare Kostnad
v.36 9 sept-18 Stockholm Gymnastikutbildning SCF Wilma 1200:-
v.37 15-16 sept-18 Falun Baskurs Barn & Ungdom Sv GF Maja 2300:-
v.39 26 sept-18 Falun Grundutbildning för tränare, del I SISU Lillan & Elsa 3600:-
(1800:-/st)
v.42 20 okt-18 Falun Grundutbildning för tränare, del II SISU Lillan & Elsa Se ovan
v.43 26-28 okt-18 Stockholm Workshop & Regeldomarutbildning SCF Frida 2200:-
v.45 10 nov-18 Stockholm Tävlingstränare SCF Alexander & Wilma 2400:-
(1200:-/st)

SCF ……………….. Svenska Cheerleaderförbundet
SvGF …………….. Svenska Gymnastikförbundet
SISU………………. Idrottsutbildarna

HCIF´s ansvar

HCIF hantera anmälningar, betalningar och är med och organisera transport och kost under utbildningsdagarna. Transport i egen bil ersätts med milersättning. Annan form av transport bokas och betalas av HCIF om inte deltagaren väljer att ordna det på egen hand.

Deltagarens ansvar

  • Deltagarna vid de olika utbildningarna förbinder sig att använda sina nya kunskaper inom HCIF´s verksamhet under två kommande terminer.
  • Deltagarna ansvarar för att ge kursintyg och deltagarlista till HCIF´s kassör direkt efter genomförd utbildning.
  • Alla anmälningar är bindande vilket betyder att ingen ersättning bestals tillbaka till förening om deltagaren uteblir. Mot utvisande av läkarintyg kan deltagaren lösas från anmälan.