Hopp & Studs läger 2017

Då är det hög tid att anmäla till årets Hopp & Studsläger i Fredriksberg!

I år kommer lägret delas in tre pass för att alla ska få ut sä mycket som möjligt att lägret.
1:a passet riktar sig till alla med fokus på studs…
2:a passet riktar sig för de som är på tävlingsnivå och fokus på teknik…
3:dje passets fokus att ta ut de sista krafterna och slipa på det som har lärt ut under dagen.