Nationell Cheervecka = v.10

Första veckan i mars varje år (sedan 2005) har man på många håll i världen aktivt lyft fram cheerleadingen. Målet är att synliggöra sporten och helt enkelt sprida kunskap och information om cheerleading.

Cheerleading är en mycket engagerad och intensiv sport som kräver mycket träning, finess och positivitet. Den kan öka förtroendet, gynnar hälsan och förbättra socialiseringen.

Cheervecka (Cheerleading Week på orginal språk) grundades 2005 av Linda Lundy, en före detta tränare, koreograf och domare som var väl respekterad inom cheerleading sportindustrin. Cheervecka syftar till att uppskatta cheerleaders atletiska prestationer, att fira och lära sig mer om sporten och skapa förståelse för fördelarna med cheerleading som en sport.
Cheerleading kan vara en fantastisk del av människors liv .

Målet med Cheerveckan är att sprida kunskap om cheerleading.
Vilket vi all kan hjälpas ät att göra på olika sätt. Här kommer en lista med saker som kan göras och den kan fyllas på med flera saker.

 • Dela filmer på bilder, filmer och texter på sociala medier
 • Bjud in vänner och bekanta till träningar
 • Bjuda in vänner och bekanta till cheer aktiviteter i ditt område
 • Blogga om dina erfarenheter
 • Arrangera uppvisningar
 • Arrangera Prova på aktiviteter
 • Be handlar i på din ort att skylta med cheerleader relaterat material
 • Be biblioteket skylta med de cheerleader böcker
 • Arrangera bildvisning av din förenings aktiviteter
 • Arrangera CheerCafé
 • Workshop med pompom tillverkning
 • Workshop med rosett tillverkning
 • Använd kläder med cheerleader tyck
 • Ha håruppsättning med cheerrosett

Det är bara fantasin som stoppar hur du kan hjälpa till att synliggöra cheerleading. Tillsammans kan vi lyfta sporten och göra flera människor kunniga om vad cheerleading är.